jun

13

Mobilt bredband visar en nedåtgående vinsttrend för operatörerna

Skriven av Jacob Lönroth, 3292 kommentarer

De mobila bredbanden genererar en minskad vinst i förhållande till den ökande datamängden. Operatörerna är eniga om att något måste göras för att hejda den neråtgående trenden.

En sammanställning som "Computer Sweden" har gjort utifrån post- och telestyrelsens marknadsstatistik, visar hur förtjänsterna på datatrafiken har minskat i takt med att mobila bredband har ökat i popularitet bland svenska folket. Visserligen har intäkterna ökat kraftigt i och med satsningarna på mobila bredband, men i förhållande till den datamängd som skickas i näten har intäkterna minskat i takt med att datatrafiken ökat.

image

Bild från: Computer Sweden.

Telia är den största operatören på marknaden och även den operatör som har tappat mest i intäkter i förhållande till datatrafiken. De hade år 2007 en vinst på en miljon kronor per terabyte och år 2009 hade vinsten minskat till under 200 000 kronor per terabyte. En neråtgående trend som drabbar alla operatörer. Tele2 hade år 2007 en vinst på runt 600 000 kronor per terabyte och till år 2009 hade deras vinst minskat till under 200 000 kronor.


Operatörerna är eniga om att något måste göras för att vinsterna ska öka igen, en åtgärd är att öka kapaciteten i näten. Enligt post- och telestyrelsen är det enbart nio procent av användarna som står för 88 procent av datatrafiken. En åtgärd för att begränsa användningen för de få storanvändarna är att införa data-tak vilket de flesta operatörerna redan har gjort. Data-tak innebär en begränsning i datamängd per månad i abonnemanget som användaren tecknat sig till.

4G-näten står även för lansering som vi tidigare har nämnt och när 4G verkligen har slagit till den breda publiken kanske man kan vänta sig något av ett liknande scenario med en hög vinst i förhållande till datamängd inledningsvis. Telia har skruvat upp temperaturen kring hela 4G-sfären med en kapacitetsökning och de ordnade världens första rockkonsert sänd via 4G. Blir 4G operatörernas nya kassa-ko?

Källor:

Tidningen "Computer Sweden:s" artikel: Operatörernas skräckkurva

Elektronikbranschen.se: Direktsänd rockkonsert i 4G-nätet