5 tips för att förbättra batteritiden på mobilen

I vår allt mer uppkopplade vardag är mobiltelefonen vår ständiga följeslagare, och vi använder den både för kommunikation, arbete och underhållning vilket ställer höga krav på batteriets kapacitet. Man kan inte göra ett mobilbatteri helt odödligt, men det finns däremot flera saker du kan göra för att förlänga dess livstid.

Här nedanför delar vi med oss av våra fem bästa  tips!

1. Justera skärmens ljusstyrka och timeout-period

En av de största energitjuvarna på din mobil är skärmen. Genom att sänka ljusstyrkan och minska tiden innan skärmen automatiskt släcks när du inte använder den kan du dra ner på batteriförbrukningen rätt rejält. Exakt hur du går till väga kan skilja sig något mellan olika mobilmärken och modeller, men det första steget är i princip alltid att öppna inställningar och gå vidare till Skärm eller Visning och ljusstyrka.

2. Stäng av onödiga bakgrundsappar och synkroniseringar

Många appar fortsätter att vara aktiva även om du inte aktivt använder dem. Stäng av onödiga bakgrundsappar och synkroniseringar för att minska batteriförbrukningen. Gå till inställningarna för appar och avaktivera bakgrundsaktiviteter för appar som inte behöver uppdateras kontinuerligt.

3. Aktivera energisparläge

På de flesta nyare smartphones finns det möjlighet att aktivera energisparläge. Det kan förvisso sänka prestandan något, men å andra sidan förlängs batteritiden avsevärt. Aktivera energisparläget när du märker att batteriet är lågt – det är ett enkelt sätt att få extra batteritid när du inte har tillgång till laddare.

4. Uppdatera appar och operativsystem

Appuppdateringar och och uppdateringar av själva operativsystemet innebär ofta förbättringar av batterihanteringen. Se därför till att hålla både appar och operativsystem uppdaterade för att få tillgång till eventuella optimeringar av batteritiden.

5. Använd Flygplansläge vid dålig mottagning

När din mobil har svag mottagning letar den ofta efter en starkare signal, vilket kan öka batteriförbrukningen. Om du befinner dig på en plats med dålig täckning kan du använda flygplansläget eftersom det stänger av mobilsignalen och således sparar på batteriet. Kom ihåg att flygplansläget stänger av all trådlös kommunikation, så aktivera det bara när du inte behöver vara uppkopplad.