Bredband

Uppkomsten av bredband var en av de mest revolutionerande händelserna i Sverige. Efter att modemuppkopplingar sakta men säkert började fasas ut till riktiga bredbandsuppkopplingar som ADSL-tekniken medförde kunde man även använda nätet på ett helt annat sätt eftersom hastigheterna var så mycket snabbare. Sverige satsade tidigt på att bygga ut bredbandsnätet till så många hem som möjligt och var en av de första länderna i Norden som erbjöd bredbandsuppkopplingar till privatpersoner.

Bredbandets historia i Sverige

De första uppkopplingarna mot internet för privatpersoner gjordes år 1994 med hjälp av Algonet som startades av en privatperson vid namn Ragnar Lönn. För att koppla upp sig betalade man en fast månadsavgift samt samtalstaxa till Telia som hade monopol på telefoni. Samma år lanserade Aftonbladet även sin hemsida och detta var startskottet till att människor började surfa på nätet i större utsträckning. Det dröjde inte länge innan fler företag hakade på trenden och fler och fler svenskar kunde börja surfa på nätet.

De första riktiga bredbandsuppkopplingarna

Allt började med Ängelholms kabel-tv tjänst som erbjöd internet via kabelnätet och blev det första företag i Sverige att erbjuda det år 1996. Sedan dröjde det inte länge innan man började satsa på snabbare bredbandsuppkopplingar i Sverige och Bredbandsbolaget hade som mål redan 1999 att koppla upp alla HSB:s bostadsrätter till bredband med hjälp av fiberanslutning för ökade hastigheter. År 2001 introducerades ADSL i Sverige och denna teknik möjliggjorde snabba bredbandsuppkopplingar via telefonledningarna som Telia var först ut med att erbjuda.

Bredbandsuppkopplingar idag

För tillfället finns det möjlighet att surfa på nätet i princip överallt tack vare 3G- och 4G-näten som byggts upp i Sverige. Du kan befinna dig i de djupaste skogar och ändå vara uppkopplad om du bara har en mast i närheten. Det enda du behöver är en mobiltelefon eller surfplatta med ett SIM-kort för att kunna vara uppkopplad med en snabb anslutning. Tack vare denna anslutning kan du använda din mobiltelefon för att exempelvis kolla på videor, läsa e-post eller surfa på olika hemsidor.

Utöver alla de trådlösa uppkopplingarna har vi i Sverige ett välbyggt fibernät i de flesta städer idag och det är inte längre exklusivt att ha tillgång till en fiberuppkoppling i hemmet. De flesta som bor i lägenhet har möjlighet att ansluta sig till nätet antingen via fiber eller kabel-tv eftersom ADSL-anslutningarna håller på att fasas ut. Ny teknik ersätter gammal och uppkopplingarna blir bara snabbare och snabbare. Den nya 5G-tekniken är snart på ingång och kommer möjliggöra snabbare hastigheter än någonsin.