Användarvillkor

§1 Personuppgifter

Hos Mobiletail.se varken lagrar eller hanterar vi personuppgifter. Därmed kan du känna dig trygg med att dina personuppgifter inte används eller lämnas ut till tredje part.

§2 Villkor om ansvar

Om en tvist uppstår mellan en operatör som presenteras på hemsidan och en besökare av hemsidan, frånsäger sig Mobiletail.se allt ansvar. Mobiletail.se kan vid en eventuell konflikt eller tvist inte anses som en part och kan därmed aldrig krävas på ersättning. Vid eventuella problem, tvister eller konflikter hanteras detta mellan den berörda operatören och besökaren av sidan utan att Mobiletail.se har någon som helst inblandning.

Mobiletail.se reserverar sig för eventuella felstavningar eller felaktig information som kan förekomma på hemsidan. För exakta villkor och information skall detta i första hand hämtas från operatörens egna webbplats.

§3 Ändring av allmänna villkor

Mobiletail.se förbehåller sig rätten att, utan reservation, ändra eller uppdatera villkor och information när som helst för hemsidan. Därför rekommenderar vi att alla besökare och användare av hemsidan att hålla sig kontinuerligt uppdaterade av användarvillkoren för Mobiletail.se.