Förslaget: Förbjud oregistrerade kontantkort

Oregistrerade kontantkort, något som i stor utsträckning används av kriminella verksamheter, riskerar att förbjudas. Förslaget lyfts av Socialdemokraterna och har fått positiv respons av bland annat Moderaterna. Om lagen går igenom kan det innebära stor förändringar i hur dagens kontantkort fungerar.

Ingen registrering krävs i dagsläget

För nuvarande kan den som vill köpa ett kontantkort beställa eller köpa ett kontant utan någon form av registrering. Frånvaron av registrering är välkommet av många privatpersoner som inte vill bli uppringda av telefonförsäljare eller bli hittade på nätet. Tyvärr används denna typ av kontantkort också i stor utsträckning av kriminella nätverk och terrorister. Flera länder har därför banat vägen för ett totalförbud för denna typ av oregistrerad kommunikation. Bland annat har vårt grannland Norge redan ett krav på registrering vid köp av kontantkort. Nu kan ett sådant krav även komma till Sverige inom en snar framtid.

Kontantkort i konstant förändring

Kontantkort har gått från att vara den mest populära formen av mobilkommunikation till att enbart ha små marknadsandelar. Mycket av förändringen skedde då man vid köp av mobiltelefoner fick ett betydligt mer förmånligt pris om man samtidigt band upp sig till ett mobilabonnemang. Även om denna typen av ”kopplade” abonnemang och mobiler nästan helt har upphört har det gett stor effekt. De allra flesta har idag ett mobilabonnemang till sin mobil.

Allt fler använder idag ett mobilabonnemang medans kontantkort blir att ovanligare i Sverige.

Lagförslaget om att oregistrerade inhemska och utländska kontantkort inte ska kunna koppla upp sig till mobilnätverket skulle kunna ha en mycket stor effekt på de kvarvarande användarna. Många som använder kontantkort idag använder nämligen dessa för att slippa telefonförsäljare och liknande ”störande” samtal. Om lagförslaget går igenom kan det innebära att fler går över till mobilabonnemang.

Förslaget möter positiv respons

Lagförslaget som presenterades av Socialdemokraterna har hittills mötts av positiva reaktioner. Moderaterna har bland annat meddelat att de själva har jobbat på ett liknande förslag. Denna inledande positiva respons öppnar upp för möjligheten för att beslutet kan ske mycket snabbt. Om lagförslaget går igenom kan vi mycket snabbt se en reglering av vilka som får koppla upp sig på mobilnätverken. Förhoppningen är att stoppa kriminella från att använda dessa svårspårade kontantkort, men risken är att det även drabbar många oskyldiga privatpersoner. Hur utformningen faktiskt kommer se ut återstår att se när lagen eventuellt introduceras.