Rekordmånga appar raderade från Google Play

Google har delat med sig av information om att de raderat över 700 000 dåliga Androidappar från Playbutiken under 2017. Detta är rekord för Google och resultatet innebär enligt analysfirman Statista 70 procent fler raderade Androidappar jämfört med 2016. Google menar att den stora ökningen beror på att man börjat använda sig av maskininlärning och artificiell intelligens.

Google har blivit bättre på att hitta dåliga appar

Över 700 000 Androidappar som inte levde upp till Googles bestämmelser har raderats från Playbutiken under 2017, varav många raderats redan innan lansering. Detta beror till viss del på att en högre andel av apparna inte lever upp till Googles villkor men också på att de felaktiga apparna har blivit lättare att hitta.

I Googles Playbutik finns det över 2,8 miljoner appar vilket gör appbutiken till världens största. Att hitta appar som inte lever upp till Googles bestämmelser är en svår uppgift men något som de blir allt bättre på. Under 2017 gjorde Google en storsatsning på att städa undan dåliga appar och menar att det lyckade resultatet har med användandet av maskininlärning och artificiell intelligens att göra.

Maskininlärning är ett forskningsområde inom artificiell intelligens där man utvecklar maskiner till att ta in stora mängder data som de ska kunna hantera självständigt genom stora dataset. För att uppnå självständighet använder man sig av algoritmer som gör det möjligt för datorerna att skapa en uppfattning eller förutsägelse om något. Eftersom algoritmer utsätts för, bearbetar och analyserar ny information blir datorerna smartare med tiden.

Mängden raderade appar överträffar mängden lanserade appar

I och med mängden raderade appar fanns det under 2017 över 100 000 apputvecklare som inte höll måttet och som därmed inte lades upp för nedladdning. Man har också sett att antalet raderade appar under 2017, över 700 000 stycken, översteg antalet faktiskt lanserade appar.

Foto: ymgerman / Shutterstock.com