Telia kan köpa TV4

Efter att information läckte ut gällande uppköpet av bland annat TV4 har parterna Bonnier Broadcast och Telia haft svårt att komma fram till en överenskommelse. Parterna har mött svårigheter i bestämmandet av pris och trots att de befinner sig i ett slutskede kan förhandlingarna fortlöpa in på slutet av 2019, rapporterar DN.

I uppgifterna om att teleoperatören Telia Company kan komma att köpa Bonnier Broadcasting, som bland annat äger TV4, har regeringen gått ut med att de inte kommer att stoppa en eventuell överenskommelse. Samtidigt vill Liberalerna att regeringen ska sätta stopp för köpet i syfte att undvika statens ökande inflytande på de svenska nyhetsmedierna.

Priset för Bonnier Broadcast och TV4 kan sluta på 12 miljarder kronor

Sedan de första spekulationerna kring det eventuella köpet uppdagades i maj har uppgifter talat för att den mest omdiskuterade faktorn innan överenskommelse kan nås är priset. Prislappen kan komma att ligga mellan 10-12 miljarder kronor, en summa som grundar sig i fördelarna Telia kommer få i och med köpet.

Blir köpet ett faktum kommer Telia att få ta del av TV4:s främsta pengagenererande projekt. I allt från en egen nyhetsredaktion till tv-programmen Let’s dance och Idol. Telia kommer också få tillgång till TV4:s sporträttigheter.

Telia och Bonnier räknar nu med en långdragen process

Trots att affären ska befinna sig i ett slutskede förbereder parterna sig på att konkurrensprövningen kommer att dra ut på tiden. Affären kan komma att dröja fram till 2019:s slut innan de kan få ett godkännande från myndigheterna.

Sändningstillståndet som TV4 har i nuläget kan komma att omprövas vid Telias eventuella övertagande över verksamheten. Dock är det en förutsättning att ägarförhållandena inte förändras för mycket för att TV4 ska fortsätta hålla samma standard.

Liberalerna vill att regeringen ska stoppa köpet

Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson (L) menar att Telias köp av Bonnier Broadcast och TV4 skulle kunna innebära att staten får för mycket makt över Sveriges nyhetsmedier.

Statens ökade inflytande skulle kunna skapa en ökad risk för att nyhetsmedierna styrs politiskt och därför bör köpet stoppas av regeringen, menar Mats Persson.

Sveriges regering har däremot valt att låta köpprocessen fortgå.

Telia Media har varit operatörens mål under en längre tid

Målet med det eventuella köpet av Bonnier Broadcasting ligger helt i Telias tidslinje. Under en längre tid har teleoperatören haft som mål att utvecklats till Telia Media vilket skulle kunna göras möjligt om man får tillgång till TV4.

Det är också ett tecken på att Telia följer en global trend som inleddes med den amerikanska teleoperatören AT&T köpte upp mediejätten Time Warner för ett pris på 750 miljarder kronor.