Se upp för kryphål i de nya roamingreglerna

Sedan början av 2017 har man kunnat använda roaming inom EU gratis. Det innebär att du som är på semester inom EU surfar till samma taxa som hemma i Sverige. De nya lagarna underlättar enormt för de som ska på semester i sommar, då man inte längre behöver använda Wi-Fi eller betala stora summor för roaming. Det finns dock vissa undantag som du som använder internet inom EU behöver se upp för.

Roaming inom EU blir gratis

De nya lagarna innebär att du ska kunna surfa till samma taxa som hemma. Beslutet är en del i att försöka minska de extremt höga roamingavgifter som tidigare gett upphov till många rubriker. De nya reglerna gäller för alla svenska abonnemang, men vissa operatörer kan på sikt få dispens för att ta ut en vissa avgift. Hittills har inga operatörer fått en sådan ansökan godkänd. Med andra ord ska alla svenskar med ett ett kontantkort eller mobilabonnemang kunna surfa inom EU till samma taxa som i Sverige.

Då kan roaming fortfarande kosta

I vissa fall kan man fortfarande bli tvungen att betala en viss roamingavgift. För de flesta operatörer finns en maxtaxa vilket innebär att du maximalt kan surfa för exempelvis 30 GB / månad. Många operatörer höjer även sina avgifter i allmänhet för att jämna ut förlusten av den förlorade roamingavgiften.

Tänk på! Det största problemet med de nya reglerna är att din mobil fortfarande kan ansluta till länder som inte är anslutna till överenskommelsen och därmed få en stor roamingavgift.

Det absolut största problemet med de nya reglerna ligger dock i de länder som inte är anslutna till överenskommelsen, exempelvis Monaco. Om du exempelvis befinner dig i Frankrike så kan din mobil ansluta sig till en mobilmast i Monaco och du kommer då få betala en (stor) roamingavgift. Enda sättet att undvika detta helt är att manuellt välja mobilmast och ansluta till en inom det land du befinner dig i.